Poslední šance začít stavět za nízké ceny

Od roku 2020 se stavba rodinných domů prodraží

Od 1.1. 2020 bude možné stavět pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Rozhodující je dosažení požadavků na průměrný součinitel prostupu tepla.

Cílem nových norem je úspora energie - kvalitnější zateplení budovy. Řešením je samotná konstrukce stavby a technické vybavení stavby. Domy tak mají být ekologičtější.

Dodržení parametru na neobnovitelnou primární energii bude dosaženo výběrem vhodného zdroje vytápění a ohřevu teplé užitkové vody, který případně bude kombinován se zdrojem obnovitelných energie (rekuperační jednotka se zpětným získáváním tepla, solární kolektor, fotovoltaický systém, apod.).

Požadavek na výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie je výsledkem implementace evropské směrnice EPBD II (2010/31/EU) do naší legislativy. Pro výstavbu rodinných domů v České republice je proto stěžejní zejména Zákon č. 406/2000 Sb.

Metodika, jak tyto parametry výpočtově ověřit, je popsána Vyhláškou o energetické náročnosti budov č. 78/2013 Sb., na základě které jsou počítány tzv. Průkazy energetické náročnosti budovy, které musí být zpracovány pro každou novostavbu rodinného domu.

Kontaktujte našeho specialistu!

Na telefonu: +420 734 614 622

nebo emailem: info@telnar.com