O dřevostavbách

více informací o dřevostavbách

Druhy dřevostaveb

Pro bližší informace nás nezávazně kontaktujte.

Napište nám a my Vám zdarma pošleme cenové nabídky včetně kalkulace variant skladby stěn u dřevostavby,případně i cenovou nabídku na zděné provedení.

Difuzně uzavřené konstrukce

U dřevostaveb je krajně nepřípustné, aby se vlhkost dostávala do konstrukce. Toto se řeší uzavřením interiéru domu do vzduchotěsné obálky z parotěsné fólie či dřevodesek, u kterých se zamezí pronikání vlhkosti směrem do exteriéru.

Difúzně uzavřená konstrukce znamená uzavřenou stěnu, kdy vlhkost vznikající v domě z vaření, dýchání, zalévání květin apod. se nemůže dostat do konstrukce stěny. Tato vlhkost je odvedena větráním, digestoří, krbem, nuceným větráním nebo rekuperací.

V praxi to znamená, že obálka domu je vzduchotěsně uzavřena parotěsnou fólií, která je slepena speciálními páskami a umisťuje se co nejblíže k interiéru. Většinou přímo za předstěnu, čímž je chráněna proti poškození a nejsou v ní vedeny žádné prostupy pro vodu, odpady, topení, elektřinu apod. Mezi parotěsnou folií a záklopem (sádrokartonem) vznikne mezera. Tato konstrukce je z hlediska použití dneska nejrozšířenější a je standardní i ve všech zděných stavbách.

Obecně lze říci, že precizně provedená difúzně uzavřená dřevostavba se správně vyřešenými konstrukčními detaily funguje velmi dobře.Tato varianta je levnější než difúzně otevřená konstrukce.

Difúzně otevřené konstrukce

Čím docílíme zdravé dřevostavby:

 • Pomocí difuzně otevřené konstrukce dřevostavby. Jedná se o nezbytný předpoklad, záleží-li nám na zdravém ovzduší v interiéru rodinného domku. Difuzně otevřená konstrukce umožní obálce budovy obousměrný přenos molekul plynů a vodní páry. Jedná se o nejpřirozenější a nejspolehlivější řešení, jak zajistit vlhkostní rovnováhu mezi interiérem a exteriérem. Nemnoží se tak bakterie, viry a jiné alergeny. S otevřenou difuzní konstrukcí dřevostavby v žádném případě neuniká teplo. Laicky řečeno konstrukce neprofukuje.
 • Pomocí použitých materiálů, které jsou zdravotně nezávadné (zejména izolantů). Naopak při použití zdravotně závadných stavebních materiálů se při zvýšené vlhkosti či teplotě uvolňují do ovzduší zdraví škodlivé látky.
 • Požadavek obnovitelného zdroje je rovněž přínosem. Pozor na párotěsné zábrany ve formě plastových fólií. Ty považujeme v dřevostavbě za materiály nesourodé a zcela nevhodné.
 • Pomocí použitých izolantů, které výrazně přispějí k tepelné stabilitě interiéru. Osvědčeným výrobkem č. 1 na zhruba 900 dřevostavbách byl dříve vyráběný HOFATEX a v posledních letech je nahrazován švýcarským dřevovláknitým produktem PAVATEX s objemovou hmotností min. 200 kg/m3.
 • Zajištěním dostatečné výměny vzduchu nutné pro lidský organizmus. Pokud je konstrukce difuzně otevřená, zabrání osídlování povrchů interiérů různými mikrobiologickými kulturami. Markantní je to v prostorách za nábytkem, v koutech atd., kde ani řízené větrání není účinné.

Difúzně otevřené konstrukce

Dřevostavby Telnar patří mezi jednu z mála stavebních firem, které nabízí difuzně otevřenou konstrukci s potřebnou certifikací. Mnoho firem, které nemají odpovídající certifikaci, se u konstrukce svou skladbou dopouští nadměrné kondenzace vodních par. Proto doporučujeme si tuto skutečnost nechat vždy ověřit stavební firmou a doložit tzv. Prohlášením o vlastnostech výrobku nebo certifikátem na kompletní souvrství.

Obvodová stěna - standartní provedení stavby


Obvodová stěna ̶̶ standartní provedení stavby

Tloušťka stěny - cca 310mm

 1. silikonová omítka
 2. stavební lepidlo + perlinka
 3. fasádní polystyrén
 4. deska dřevoštěpka/dřevovlákno
 5. KVH hranol + výplňová tepelná izolace
 6. parozábrana
 7. konstrukční předstěna - 40mm
 8. deska sádrokarton/sádrovlákno
 9. malba

Strop a střecha bungalov


Strop a střecha bungalov

 1. střešní krytina + laťování
 2. hydroizolační folie
 3. výplňová izolace mezi krokvemi
 4. střešní a stropní konstrukce (vazníky/masiv)
 5. nosná konstrukce stropního podhledu - 40mm
 6. parozábrana
 7. sádrokarton - 12,5mm
 8. vnitřní malba

Střecha patrového domu


Střecha patrového domu

 1. střešní krytina + laťování
 2. hydroizolační folie
 3. výplňová izolace mezi krokvemi
 4. střešní konstrukce krokve
 5. nosná konstrukce stropního podhledu
 6. parozábrana
 7. sádrokarton - 12,5mm
 8. vnitřní malba

Kontaktujte našeho specialistu!

Na telefonu: +420 734 614 622

nebo emailem: info@telnar.com