Stavíme dřevostavby za své peníze

Menu

Potřebujete pomoci se stavbou základové desky?

Hrubá stavba - spodní stavba

 

 

Zákaldová deska standard (rovný terén)

  • skrývka ornice 20cm (zůstává na pozemku investora)
  • základové pasy z betonu prostého C 12/15, š. 30 cm, hloubka cca 0,9 m (zůstává na pozemku investora)
  • dvě vrstvy ztraceného bednění, z venku obloženo extrudovaným polystyrenem síly 5cm,bez další povrchové úpravy
  • podsypy - štěrkopísek nebo staveništní odpad drcený, vše zhutněno
  • základová deska z betonu C 16/20, tl. 10cm (výztuž z kari-sítě, rohož 150/150/6).

22.12.2017

zpět