Stavíme dřevostavby za své peníze

Menu
Stavební firma Telnar Rychlá realizace

Vlastní dům již od 1 550 000 Kč s DPH

Akce měsíce: trojskla za cenu dvojskla

Druhy dřevostaveb

Pro bližší informace nás nezávazně kontaktujte.
 

Napište nám a my Vám zdarma pošleme cenové nabídky včetně kalkulace variant skladby stěn u dřevostavby,případně i cenovou nabídku na zděné provedení.

Difúzně otevřené konstrukce

Čím docílíme zdravé dřevostavby:

  • Pomocí difuzně otevřené konstrukce dřevostavby. Jedná se o nezbytný předpoklad, záleží-li nám na zdravém ovzduší v interiéru rodinného domku. Difuzně otevřená konstrukce umožní obálce budovy obousměrný přenos molekul plynů a vodní páry. Jedná se o nejpřirozenější a nejspolehlivější řešení, jak zajistit vlhkostní rovnováhu mezi interiérem a exteriérem. Nemnoží se tak bakterie, viry a jiné alergeny. S otevřenou difuzní konstrukcí dřevostavby v žádném případě neuniká teplo. Laicky řečeno konstrukce neprofukuje.
  • Pomocí použitých materiálů, které jsou zdravotně nezávadné (zejména izolantů). Naopak při použití zdravotně závadných stavebních materiálů se při zvýšené vlhkosti či teplotě uvolňují do ovzduší zdraví škodlivé látky.
  • Požadavek obnovitelného zdroje je rovněž přínosem. Pozor na párotěsné zábrany ve formě plastových fólií. Ty považujeme v dřevostavbě za materiály nesourodé a zcela nevhodné.
  • Pomocí použitých izolantů, které výrazně přispějí k tepelné stabilitě interiéru. Osvědčeným výrobkem č. 1 na zhruba 900 dřevostavbách byl dříve vyráběný HOFATEX a v posledních letech je nahrazován švýcarským dřevovláknitým produktem PAVATEX s objemovou hmotností min. 200 kg/m3.
  • Zajištěním dostatečné výměny vzduchu nutné pro lidský organizmus. Pokud je konstrukce difuzně otevřená, zabrání osídlování povrchů interiérů různými mikrobiologickými kulturami. Markantní je to v prostorách za nábytkem, v koutech atd., kde ani řízené větrání není účinné.

Proces difúze v obvodovém plášti

 

Dřevostavby Telnar patří mezi jednu z mála stavebních firem, které nabízí difuzně otevřenou konstrukci s potřebnou certifikací. Mnoho firem, které nemají odpovídající certifikaci, se u konstrukce svou skladbou dopouští nadměrné kondenzace vodních par. Proto doporučujeme si  tuto skutečnost nechat vždy ověřit stavební firmou a doložit tzv. Prohlášením o vlastnostech výrobku nebo certifikátem na kompletní souvrství.
 

Vlastnosti difuzně otevřených staveb

Dřevostavby vlastnosti difúzí

Fotogalerie difuzně otevřených skladeb

Difuzně uzavřené konstrukce

U dřevostaveb je krajně nepřípustné, aby se vlhkost dostávala do konstrukce. Toto se řeší uzavřením interiéru domu do vzduchotěsné obálky z parotěsné fólie či dřevodesek, u kterých se zamezí pronikání vlhkosti směrem do exteriéru domu.


Difúzně uzavřená konstrukce znamená uzavřenou stěnu, kdy vlhkost vznikající v domě z vaření, dýchání, zalévání květin apod. se nemůže dostat do konstrukce stěny. Tato vlhkost je odvedena větráním, digestoří, krbem, nuceným větráním nebo rekuperací.


V praxi to znamená, že obálka domu je vzduchotěsně uzavřena parotěsnou fólií, která je slepena speciálními páskami a umisťuje se co nejblíže k interiéru. Většinou přímo za předstěnu, čímž je chráněna proti poškození a nejsou v ní vedeny žádné prostupy pro vodu, odpady, topení, elektřinu apod. Mezi parotěsnou folií a záklopem (sádrokartonem) vznikne mezera. Tato konstrukce je z hlediska použití dneska nejrozšířenější a je standardní i ve všech zděných stavbách.


Obecně lze říci, že precizně provedená difúzně uzavřená dřevostavba se správně vyřešenými konstrukčními detaily funguje velmi dobře.Tato varianta je levnější než difúzně otevřená konstrukce.

Z důvodu zajištění veškeré bezpečnosti zajišťujeme i veškerou protipožární ochranu. Např. protipožární dveře, hasicí přístroje včetně revizí.

Napište nám či volejte na 734 614 622